Chính phủ cho rằng việc sửa đổi Luật Quản lý thuế ở thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết. Chiều 20/9 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Theo tờ trình, Chính phủ cho rằng việc sửa đổi Luật Quản lý thuế ở thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết.

Cần điều chỉnh 108 điều

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, qua rà soát. Có 108 điều quy định trong Luật Quản lý thuế hiện hành cần được điều chỉnh, chiếm khoảng 90% tổng số điều. Mặt khác có nội dung quan trọng đối với công tác quản lý thuế. Như: nguyên tắc quản lý, trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan có liên quan. Cải cách hành chính trong quản lý thuế, chứng từ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin. Chống chuyển giá, xói mòn cơ sở thuế…cần được bổ sung, sửa đổi.

Luật quản lý thuế đang được Chính phủ xem xét để tiến hành sửa đổi
Luật quản lý thuế đang được Chính phủ xem xét để tiến hành sửa đổi

Luật Quản lý thuế sửa đổi

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) bao gồm 17 chương, 153 điều. Về cơ bản có phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng như Luật Quản lý thuế hiện hành.

Một số sửa đổi đáng chú ý là dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Quy định tập trung thẩm quyền xóa nợ cho Bộ trưởng Bộ Tài chính và cơ quan quản lý thuế. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính xóa nợ từ 5 tỷ đồng trở lên. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xóa nợ từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng. Đồng thời, bổ sung quy định phân cấp cho Cục trưởng Cục thuế. Cục trưởng Cục Hải quan xóa nợ đối với trường hợp nợ dưới 1 tỷ đồng.

Liên quan đến điều tra thuế, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trình bày. Theo quy định pháp luật hiện hành, cơ quan hải quan có chức năng điều tra và khởi tố vụ án. Tuy nhiên đối với cơ quan thuế thì không có chức năng này. Qua rà soát các văn bản pháp luật, Chính phủ thấy rằng các văn bản pháp luật (Luật tố tụng hình sự). Không quy định cơ quan thuế có chức năng điều tra, khởi tố vụ án.

Trong quá trình thảo luận, lấy ý kiến về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) cho thấy. Còn có ý kiến khác nhau về chức năng điều tra thuế.

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, theo Luật Quản lý thuế hiện hành. Cơ quan quản lý thuế thực hiện quản lý thuế theo chức năng, trong đó có chức năng thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra cơ quan quản lý thuế đã xác định số thu về thuế phải nộp cho nhà nước. Phát hiện các trường hợp vi phạm, đồng thời đã chuyển nhiều hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an để điều tra và xử lý. Vì vậy, cơ chế này là phù hợp trong tình hình bối cảnh hiện nay. Không nhất thiết bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế.

Loại ý kiến thứ 2, để tăng cường thẩm quyền cho cơ quan thuế thực thi công tác quản lý thuế có hiệu quả. Mặt khác để giảm áp lực hình sự hoá các hoạt động kinh tế, theo kinh nghiệm quốc tế. Đề nghị cần bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế tương tự như cơ quan hải quan.

Hiện tại dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đang thiết kế theo loại ý kiến thứ nhất. Trường hợp Quốc hội quyết định bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế. Chính phủ sẽ bổ sung 1 chương riêng để quy định nội dung này, Bộ trưởng Dũng báo cáo.

Xem thêm Phần mềm quản lý tiền chi tiêu của cá nhân

Còn rất nhiều điều giao mà Chính phủ cần quy định

Thẩm tra dự án luật, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cơ bản đồng tình với nhiều nội dung Chính phủ trình.

Tuy nhiên, Thường trực cơ quan thẩm tra cho rằng. So với luật hiện hành thì dự thảo luật sửa đổi còn nhiều quy định chưa cụ thể. Cụ thể, luật hiện hành có 20 điều giao Chính phủ quy định chi tiết. Dự thảo luật lần này lại quy định 31 điều giao Chính phủ và 26 khoản giao Chính phủ, Thủ tướng quy định chi tiết. Trong khi đó có nhiều nội dung trong luật hiện hành không giao Chính phủ quy định chi tiết. Nay lại bổ sung giao Chính phủ quy định chi tiết.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ cần giải trình rõ lý do gia tăng các nội dung giao Chính phủ hướng dẫn.

Ở điều 3, khoản 23 quy định: người nộp thuế không được thanh toán hoặc không được thanh toán hết số nợ phải thu từ đối tác trong nước hoặc nước ngoài bị tuyên bố phá sản theo bản án của tòa án, quyết định của cơ quan có thâm quyển.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết. Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị không quy định nội dung này. Vì những trường hợp nay được giải quyết theo pháp luật về dân sự (về phá sản, thứ tự thanh toán, trong đó có nợ thuế).

Về những hành vi bị nghiêm cấm

Thường trực ủy ban cho rằng, để bảo đảm rõ ràng, minh bạch. Cần phân định rõ các nhóm hành vi bị nghiêm cấm đối với từng nhóm đối tượng: cán bộ quản lý thuế, người nộp thuế. Ngoài ra, dự thảo luật cũng chưa quy định hành vi bị cấm đối với cơ quan, tổ chức liên quan. Do đó cần nghiên cứu, bổ sung nội dung này trong dự thảo luật.

Đa số ý kiến trong Thường trực ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghi Chính phủ cần chỉ đạo, đánh giá. Làm rõ tình trạng số nợ đọng thuế không có khả năng thu hồi lớn, nhưng không thực hiện biện pháp xóa nợ theo các quy định của pháp luật. Đề xuất cơ chế để cụ thể hóa ngay trong dự thảo Luật sửa đổi lần này, Chủ nhiệm Hải báo cáo.

Cơ cấu lại  hệ thống quản lí tổ chức tín dụng và nợ xấu

Ngày 17/9/2018, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu. Đẩy mạnh thực hiện và thanh tra giám, sát thực hiện Nghị quyết số 42 và quyết định số 1058

Đánh giá lại sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 42, Quyết định số 1058. Chỉ thị số 32 và Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 20/7/2017. Ngành Ngân hàng đã đạt được một số kết quả ban đầu quan trọng, tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo. Để tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 42, Quyết định 1058 và các văn bản liên quan. Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong thời gian tới. Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN, VAMC và các TCTD triển khai nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản.

Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thống đốc NHNN về cơ cấu lại và xử lý nợ xấu. Chỉ đạo các TCTD, VAMC triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả tại Quyết định số 1058 và Nghị quyết 42 của chính phủ theo đúng mục tiêu, lộ trình và kế hoạch đã đề ra.

Khẩn trương hoàn thiện, trình Thống đốc NHNN ban hành các Thông tư hướng dẫn Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho các TCTD triển khai hiệu quả Nghị quyết 42 và Quyết định 1058. Phối hợp với Vụ Pháp chế rà soát, đề xuất hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về cơ cấu lại đối với các TCTD yếu kém.

Thực hiện Nghị Quyết số 42

Tăng cường thanh tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42, phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 của các TCTD, VAMC; Tăng cường giám sát, chỉ đạo các TCTD thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/2017/CT-NHNN về tăng cường phòng chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn trong mọi hoạt động của ngân hàng, góp phần ổn định tỷ giá tiền tệ và tài chính.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đầu mối tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 1058 để kịp thời kiến nghị, đề xuất xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng.

Theo chỉ thị này, Thống đốc yêu cầu

Các đơn vị Vụ, Cục thuộc NHNN chủ động, nhạy bén trong việc nắm bắt. Nghiên cứu tình hình trong nước và thế giới để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phân tích. Dự báo, tham mưu các kịch bản ứng phó khác nhau nhằm ổn định thị trường tiền tệ, tỷ giá. Góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu. Tạo điều kiện để TCTD cung ứng vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Thực hiện tốt công tác cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu.

Chỉ thị VAMC tăng cường xử lý nợ xấu

Đối với Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Thống đốc chỉ thị đơn vị này tiếp tục tổ chức triển khai các giải pháp tại Quyết định số 28/QĐ-NHNN ngày 5/1/2018. Phê duyệt triệt để các Đề án cơ cấu lại và tổ chức nâng cao năng lực của VAMC giai đoạn 2017-2010 và hướng tới 2022.

Triển khai có đồng bộ, có hiệu quả tại các biện pháp mà quy định tại Nghị quyết 42 để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu. Tất cả các tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu mà VAMC đã mua. Đẩy mạnh mọi hoạt động mua bán, xử lý dư nợ xấu theo cơ chế của thị trường theo quy định như của pháp luật và phương án được duyệt đã đề ra. Đồng thời cũng áp dụng các biện pháp để giảm thiểu mọi rủi ro trong việc mua bán nợ theo giá trị thị trường;

Tăng cường rà soát, đánh giá

VAMC tăng cường phối hợp với TCTD để rà soát, phân loại. Đánh giá lại tài sản bảo đảm và các khoản nợ xấu đã mua. Để xác định khả năng thu hồi nợ và có giải pháp xử lý phù hợp.

Kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc, kiến nghị với NHNN nhằm nâng cao hiệu quả xử lý, mua bán nợ xấu. Hằng năm, tổng hợp kết quả, các biện pháp xử lý nợ xấu đề đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý về xử lý nợ xấu. Tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu gửi NHNN.

Xem thêm Vay tiền hỗ trợ nợ xấu

Đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu

Thống đốc NHNN cũng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Tổng giám đốc các TCTD. Chỉ đạo sát sao công tác triển khai Nghị quyết 42 và Quyết định 1058. Trong đó, lưu ý TCTD áp dụng toàn diện các biện pháp quy định tại Nghị quyết 42 để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu.

Đảm bảo mục tiêu xử lý nợ xấu theo phương án đã được NHNN phê duyệt/chấp thuận. Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nội dung. Thực hiện giải pháp phương án cơ cấu lại. Gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 đảm bảo đúng lộ trình đề ra.

Báo cáo kết quả thực hiện

Các TCTD khẩn trương trình phê duyệt và/hoặc triển khai phương án cơ cấu lại gắn với xử nợ xấu. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về lãi suất, huy động vốn. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VAMC triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu trên toàn hệ thống.

Các TCTD thực hiện chế độ báo cáo về kết quả thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu. Kịp thời báo cáo NHNN những khó khăn, vướng mắc, đề xuất. Kiến nghị liên quan đến Nghị quyết 42 và Quyết định 1058 trong quá trình hoạt động để được xem xét, xử lý;

Tổng kết

Thống đốc giao Vụ Truyền thông NHNN làm đầu mối. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng và triển khai hiệu quả công tác truyền thông về Nghị quyết 42 và Quyết định 1058.

Tăng cường công tác truyền thông nhằm tăng cường sự hiểu biết. Thống nhất của các cá nhân. Bộ phận có liên quan trong TCTD và khách hàng về các giải pháp cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu.

Chuyên gia tư vấn tài chính giỏi, nhiều kinh nghiệm. Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, ngân hàng, được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn và cho vay tài chính tại các tổ chức tín dụng lớn nhất Việt Nam.
Chuyên mục: Tin nhanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Số điện thoại *

Hộ khẩu ở đâu? *

Địa chỉ hiện tại *