Khi anh chị vay tiền ở công ty tài chính bên em. Bên em cam kết:

Nhận đủ số tiền cần vay.

Không đóng thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

Bảo mật thông tin khoản vay.

Bảo mật thông tin cá nhân.

Chỉ có bạn mới chịu trách nhiệm về số tiền vay của mình.